Nederlands

Bodem- en cultuurmonument

Oeroude voorchristelijke aanleg van een walburcht en voorhistorische cultusplaatsen. Overweldigende droogmuren uit rotsblokken met grachten verbinden de rotstorens. Een monument van eerste orde in Westfalen.

Archeologisch reservaat

Graafwerken van de bodemmonumentenzorg moeten licht in het duister van de prehistorie werpen. Misschien kunnen ze op een dag de raadsels van het verleden oplossen.

Natuurbeschermingsgebied

De rotsen en blokvelden zijn de levensruimte van wilde planten, zeldzame en bedreigde bloemdragende planten, mossen en korstmossen, ten dele als relicten uit de ijstijd. Tegerlijkertijd zijn ze broedplaats van zeldzame vogelsoorten, bijvoorbeeld de slechtvalk. Een beschermd gebied van een uitzonderlijke originaliteit en oogverblindende schoonheid. Gekarakteriseerd door de markante rotsen Bornstein, Goldstein, Feldstein en Ravenstein.

Ontstaansgeschiedenis

In de Devontijd, zo’n 380 miljoen jaar geleden, door uitdeining van vloeibaar magma, en het latere ontstaan van plooiingen, ontstaan en opgericht, staan de porphyrrotsen tot op 90 meter hoogte bovenop de Istenberg. Ze zijn in de wijde omtrekt zichtbaar.

Vrije tijd en gastvrijheid

Bij het historische kasteelcomplex aan de dorpsrand van Bruchhausen bevinden zich de rozentuin en het landgoedcafé met grote cafétuin en terras. De Fischerhütte aan het meer is een trekpleister voor hengelaars en slotakkoord van de Bruchhauser landpartij met barbecue en programma. Deltavlieger- en paraglidingpiloten vinden hier een uitstekend terrein met goedgekeurde vliegexploitatie en complex.

Informatie- en service center

Beelden, teksten en tentoonstelling over

  • het fascinerende ontstaan van de Bruchhauser Steine 380 miljoen jaar geleden
  • de geheimzinnige walbouw als vluchtburcht en cultusplaats
  • de zeldzame plantenwereld met ijstijdelijk voorkornen
  • de slechtvalk en zijn broedplaats

Prijzen en openingstijden